Telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur
Gemakkelijk online

Inleiding

‘Met je aandacht overal zijn, behalve bij jezelf in dit moment’, kan allerlei klachten geven of bestaande klachten in stand houden of versterken.
Voorbeelden van zulke klachten zijn een onrustig gevoel, (werk)stress/ spanning, slecht slapen, veel in het hoofd zitten/ piekeren, op de automatische piloot leven, lichamelijke klachten die niet voldoende verklaard zijn, chronische pijn, somberheid/ depressie, weinig zelfvertrouwen of veel zelfkritiek.
Door meer aandacht te hebben in het nu, (mindful te zijn) maak je meer verbinding met je lijf. Dit geeft meer rust in het hoofd en maakt het makkelijker te accepteren wat er nu is. Dit is geen accepteren als in passief ondergaan, maar zorgt dat je de werkelijkheid helder gaat zien en daardoor beter kan handelen. 

“Het is heel prettig om je zonder kwalificatie goed/slecht bepaalde ‘vaardigheden’ eigen te maken.” (vrouw, 67 jaar)

Wat is mindfulness?

•    aandachttraining,
•    in het hier-en-nu aanwezig zijn,
•    opmerkzaamheid zonder oordelen en
•    acceptatie van dat wat er is.

Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag.
Het is een manier van ‘zijn’, die je (weer) kunt leren. Kinderen doen het van nature, maar dit kan in de jaren afnemen/ veranderen. Het vraagt oefening om weer meer ‘mindful’ te zijn en daarmee de gunstige effecten ervan te ervaren. 

Effecten

Mindfulness was oorspronkelijk ontwikkeld om terugval in depressie te voorkomen. Het bleek een succes. Het halveert het risico op een hernieuwde depressie voor 50% van de mensen.

Maar de methode blijkt niet alleen bij depressie te werken. De training is voor iedereen gunstig om meer geluk en tevredenheid te ervaren. Er is een kleinere kans op somberheid, depressie en angst. Door gunstige veranderingen in de hersenen verdwijnen angst, stress, somberheid en irritatie makkelijker dan dat ze op komen. 
Er zijn nog veel meer positieve effecten van van mindfulnesstraining die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het raakt nagenoeg alle levensgebieden. Enkele voorbeelden zijn:  betere relaties, beter geheugen, meer creativiteit, een groter reactievermogen, minder chronische stress in het lichaam (bloeddruk), versterkt het immuunsysteem (minder verkouden), minder huisartsbezoek, verbetering bewegingskwaliteit, vermindering stressgerelateerde klachten, vermindering van (chronische) pijn en/of er beter mee om kunnen gaan.

Hoe?

Mindfulness betekent de dingen waarnemen zoals ze werkelijk zijn. Om dit te kunnen doen, zul je moeten trainen: het trainen van je aandacht en het trainen van de kwaliteit van de aandacht.
Het gaat om het oefenen in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen, accepteren. Dit doe je door allerhande zittende, liggende en bewegende meditatie-oefeningen uit te voeren: zit- en ligmeditaties, loopmeditaties, ademfocus, mindful bewegen en de bodyscan. Simpel, maar niet eenvoudig! Dit heb je nodig om het te gaan verweven in je dagelijkse leven.
Mindfulness trainen vraagt tijd, maar het creëert ook tijd door vermindering van gevoelens van tijdsdruk.

Voor wie geschikt?

Op een enkele uitzondering na is mindfulness geschikt voor iedereen. Mindfulness kent geen onderscheid, voor ieder mens valt er veel te ontdekken, te leren en te winnen. 
De uitzondering gaat vooral over het volgen van de training op een verkeerd tijdstip in je leven. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan ernstig psychische problemen waarvoor eerst behandeling vereist is. Hier wordt in een korte vragenlijst vooraf schriftelijk naar gevraagd. Praktisch gezien hoef je niet lenig te zijn of in kleermakerszit te kunnen zitten. Training kan op een stoel zittend, lopend, liggend.

Opbouw van de training

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en heeft een gestructureerde opbouw. Elke les bestaat uit een korte inleiding, het bespreken van oefenervaringen, en het toelichten van een centraal thema. En natuurlijk veel oefenen. 

In de eerste 4 cursusweken leer je vooral de kunst van je aandacht ‘richten’: je aandacht op 1 punt vestigen en daar houden of telkens opnieuw er naar terugbrengen. 

In de 4 cursusweken daarop leer je juist, hoe je je aandacht op telkens nieuwe dingen kunt vestigen. We besteden ook aandacht aan mindfulness in jouw dagelijkse leven.

Het doel is niet mindful te zijn ‘op je meditatiekussen’; het is de bedoeling dat je steeds meer mindful kunt zijn middenin je leven. Maar het bewust trainen is wel nodig: je moet je af en toe terugtrekken, om scherp te blijven en te worden. Het is niet anders dan met bijvoorbeeld sport: zelfs profvoetballers moeten ook blijven trainen om scherp te blijven. Van de cursisten wordt verwacht dagelijks 30-45 minuten te trainen (5x in de week). 
Hoewel veel mensen mentaal en/of fysiek baat hebben bij de training, is het geen formele psychotherapie die we aanbieden. Het is vooral een vaardigheidstraining in mindfulness en de daarbij behorende attitude van nieuwsgierigheid, zorgzaamheid, mild oordeel en acceptatie. Het is geen praatgroep om problemen kwijt te kunnen. Bij de problemen die ingebracht worden, staat niet het probleem zelf centraal, maar het mindful hiermee omgaan. 

Cursusmateriaal

Deze training sluit nauw aan bij het oorspronkelijke werk van Jon Kabat-Zinn met zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en het werk van Segal, Williams en Teasdale. Deze groep ontwikkelde de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Beide programma’s zijn goed wetenschappelijk onderzocht, effectief gebleken, en prima met elkaar te integreren.

Het materiaal bij deze cursus staat volledig digitaal op een website die speciaal voor deze cursus gemaakt is. www.demindfulfysiotherapeut.nl

U ontvangt als deelnemer aan de mindfulnesstraining van ons een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Zo kunt u thuis in eigen tijd en tempo teksten nalezen en MP3’s gebruiken om de mindful meditaties auditief te laten begeleiden. Ook na de cursus blijft het trainingsmateriaal toegankelijk.

Over mijzelf 

Mijn naam is Heidi Baack, ik woon samen met mijn partner in Deventer en ben moeder van 3 dochters. Sinds 2000 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en heb ik inmiddels 18 jaar ervaring in de particuliere praktijk, waarvan 10 jaar in De Spil. Ik heb aanvullende opleidingen en cursussen gedaan, ben o.a. geregisteerd McKenzie therapeut, dry needling therapeut, medische trainingstherapie, zwangerfitdocente en nordic walking instructrice. Het helpen van mensen vind ik erg mooi in mijn werk. Het is iedere dag een uitdaging om mensen met uiteenlopende klachten (weer) in beweging te krijgen.
Ik zie in de praktijk regelmatig mensen met klachten die meer psychosomatisch van aard zijn, onvoldoende lichamelijk verklaard zijn, meer te maken kunnen hebben met stress of chronische pijnklachten. Om op deze klachten nog beter aan te sluiten in de behandeling heb ik de cursus pijn- en stressmanagement technieken gedaan, waarvan een onderdeel mindfulness was. Dit laatste vond ik zo boeiend en waardevol voor uiteenlopende klachten dat ik hier verdieping in heb gezocht, door de opleiding mindfulness en fysiotherapie te volgen, wat een prachtige aanvulling is voor mijn huidige werk.