Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Overzicht fysiotherapievergoedingen

Fysiotherapiepraktijk de Spil heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars!

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijgt u te maken met een verplicht eigen risico. In 2024 is dat € 385. Veel mensen hebben daarom een aanvullende verzekering die (een deel van) de kosten voor fysiotherapie dekt. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit een eigen risico. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen en dus geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeringen m.b.t. fysiotherapie in het nieuwe jaar.

Tip: gebruikt u de 'zorgzoeker' op de website van de zorgverzekeraar om te kijken of er een contract met ons is afgesloten? Zoekt u dan op Fysiotherapie Hubregtse/Aalders, in plaats van Fysiotherapie de Spil. 

Overzicht polissen zorgverzekeraars 2024