Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Volgens de methode Frank de Bakker

Sinds meer dan 30 jaar is Frank de Bakker, de grondlegger van geïntegreerde technieken ( GT), actief met een unieke vorm van onderzoeken en behandelen. 
Zijn opleiding leert dat er een zeer nauwe samenhang is tussen ons bewegingsapparaat (spieren, skelet, huid, et cetera) en onze organen (en dan vooral de vitaliteit - de conditie - en mobiliteit - de beweeglijkheid - ervan). Ons zenuwstelsel is de grote regisseur. Een disbalans in één van deze systemen beïnvloedt elk ander systeem.
Spanning op een van de systemen als gevolg van een trauma, ongeluk, operatie, stress of ziekte leidt altijd tot een herstel mechanisme. Maar de vitaliteit en beweeglijkheid van onze organen is leidend voor onze gezondheid. Zodra er spanning of stress aanwezig is op een orgaan of het zenuwstelsel, kun je dat merken in het bewegingsapparaat. Daarin ontstaan dan ter compensatie verstijvingen, spanningen en/of blokkades met als gevolg  beperkingen en weer later gezondheidsklachten. 
 

Een voorbeeld: klachten aan blaas en arm

Als er spanning zit op de blaas of urinewegen ten gevolge van een sluipende urineweg infectie of eerder doorgemaakte blaasontsteking, is er een merkbare verstijving in een van de armbewegingen te zien. Deze (soms nauwelijks merkbare) verstijving beperkt echter wel de volledige bewegingsvrijheid van die arm en kan (geleidelijk) aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een schouderblessure of tot het niet volledig kunnen herstellen van een blessure. Met een paar simpele testen is te onderzoeken of de behandeling zich moet richten op de arm of juist op de bron van het probleem (de organen).
De armbeperking is in dit voorbeeld dus eerder een compensatie en valt volledig weg als met GT de mobiliteit en/of vitaliteit van de blaas of urinewegen is hersteld.

Bent u benieuwd of GT voor u iets zou kunnen betekenen, neem dan contact op voor een afspraak

Over Fred Hubregtse
Fred Hubregtse is eigenaar van Fysiotherapiepraktijk de Spil en tevens werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut binnen de praktijk. Hij is lid van VBAG (beroepsvereniging natuurlijke geneeswijzen) en staat ingeschreven in het RBCZ (kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire zorg). 

De fysiotherapieopleiding heeft Fred Hubregtse afgerond in 1988 en in 1992 de opleiding tot Manueel Therapeut. In 2016 volgde Geïntegreerde Technieken volgens methode Frank de Bakker. 

Vergoedingen
De behandelingen worden vaak deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Indien u alleen een basisverzekering heeft, dan ontvangt u achteraf een nota (€ 45,- per half uur).

KvK: 55957528
BTW: 851922648B01

Klachtenprocedure VBAG

  

Hello world!

Overige pagina's