Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

BSM de Jong Therapie in de Spil

Yola Idema is op afspraak aanwezig in de Spil.

 W: wwYola Idemaw.bsmlochem.nl
 T: 06-18 09 36 09
 E: y.idema@bsmlochem.nl

 

 

Johansen Sound Therapy of JIAS [Johansen Individualised Auditory Stimulation]:
Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak, taal en communicatie beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het spreken en begrijpen van taal. Met behulp van een audiometer worden de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld. Aan de hand van deze gegevens wordt er een muziekcd samengesteld die beluisterd moet worden. Op deze manier worden de frequenties die afwijken gestimuleerd zodat klanken beter en effectiever worden gehoord en verwerkt. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.

Embryonal Integrated Therapy [Geïntegreerde Technieken volgens de Methode Frank de Bakker]
Door een geboortetrauma, val, ongeluk of operatie kunnen er blokkades ontstaan in het lichaam. Met als gevolg dat lichaamsfuncties beperkt worden en er onvoldoende informatie aan het centraal zenuwstelsel wordt doorgegeven. Dit beperkt het zelfherstellend vermogen van het lichaam en kan leiden tot functieverlies met als gevolg bewegingsverlies. Bewegingsverlies kan zich uiten in lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld:

  • - hoofdpijn
  • - nek-, rug- en schouderklachten
  • - stress
  • - eet- en verteringsproblemen,
  • - maar ook in leer- en gedragsproblematiek.

Door lichte manuele handelingen en oefeningen worden blokkades opgeheven en het lichaam gestimuleerd tot zelfherstel.

Visueel Screener en Trainer
Met behulp van o.a. een bioptor wordt de oogfunctie getest. Bij het testen van de visuele vaardigheden wordt er gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Problemen die op kunnen treden zijn: moeite met [begrijpend] lezen, spellings- en rekenproblemen, slordig schrijven, andere lichaamshouding [hoofd op tafel, één oog afdekken], hoofdpijn- en buikpijnklachten, gedragsproblemen, vermoeidheid, jeukende of prikkende ogen, afname van concentratie en motivatie. Visuele training kan worden ingezet om de oogspieren te activeren en om de informatieoverdracht naar de hersenen te stimuleren zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration® [MNRI®]:
Iedereen wordt geboren met bepaalde automatische, reflexmatige bewegingen. Deze bewegingen vormen de basis van de verdere ontwikkeling van onze hersenen. Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap en/of na de geboorte kunnen reflexen niet goed ontwikkelen en tot volledige rijping komen. Ze blijven dan geheel of gedeeltelijk actief. Dit kan leiden tot ontwikkelingsvertraging, gedragsuitdagingen, leermoeilijkheden, concentratieproblemen, (faal)angst, gevoelens van onbehagen, stress, onzekerheid en/of onveiligheid. Reflexen kunnen ook op latere leeftijd door een ongeluk of traumatische ervaring opnieuw actief worden. Mensen ervaren bijvoorbeeld een plotseling gebrek aan concentratie of verminderd functioneren. Het doel van MNRI® is om nog actieve reflexen (alsnog of opnieuw) te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de verdere ontwikkeling van de hogere hersendelen. Dit leidt tot minder stress, een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, efficiënter functioneren, een beter leervermogen en een optimaler gevoel van welbevinden.

Hello world!

Overige pagina's